Zoals ook de Waalbrug in ons logo niet zonder ondersteuning kan, zo kan ook het Nijmegen Open niet zonder steunpilaren.
Daarom roepen we mensen die ons toernooi een warm hart toedragen op om “pijler” van Nijmegen Open te worden.
Voor minimaal €20,- per jaar bent u pijler van ons toernooi.
Wat krijgt u daarvoor terug?

  • een notering op de website en het programmaboekje in de lijst van pijlers
  • een vermelding op de achterkant van een speelklok gedurende het hele toernooi
  • de egostrelende wetenschap dat dankzij uw hulp het toernooi blijft bestaan

Hoe wordt u pijler?
Dat kan heel eenvoudig door minimaal €20,- over te maken op rekeningnr. NL61 SNSB 0928 9732 98, t.n.v. Stichting Internationale Open Damkampioenschappen van Nijmegen onder vermelding van uw naam en “pijler”.
Als u eerst meer informatie wilt kunt u bellen met Maarten Nas, tel. 06 45335943.

Pijlers van dit jaar: