Wedstrijdvoorwaarden

Het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB is van toepassing, tenzij hierna anders is bepaald.

  1. Het speeltempo is 80 minuten per speler per partij plus 1 minuut per gespeelde zet. Het is niet mogelijk om arbitrage aan te vragen.
  2. Het verstrijken van de bedenktijd beslist de partij.
  3. De arbiters stellen de klokken van de witspelers op de begintijd in werking. De spelers mogen daarna de klokken niet meer stilzetten dan na het be√ęindigen van de partij.
  4. De spelers noteren in duplo. De speler moet het origineel van de notatie, met daarop de uitslag en de resterende speeltijden, direct na afloop van de partij aan de arbiter afgeven. De notatie moet leesbaar en volledig zijn. Digitaal noteren is toegestaan onder bepaalde voorwaarden (vraag hiernaar bij de organisatie) en alleen als de tegenstander er mee akkoord gaat.
  5. Elke deelnemer heeft het recht op een half uur pauze tussen de twee partijen op dezelfde dag.
  6. Als een speler zich moet terugtrekken tijdens het toernooi, valt zo mogelijk een reservespeler in. Het puntenaantal van de uitgevallen speler blijft gehandhaafd.
    Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. Daarvoor is een aparte analyseruimte. In deze ruimte is speelmateriaal aanwezig. Het wedstrijdmateriaal moet in de speelzaal blijven.
  7. De wedstrijdcommissie bestaat uit het organisatiecomité en de arbiters (eventueel bijgestaan door anderen).